Povijest HNIP-a

Hrvatski novinari i publicisti osnovani su 2. srpnja 2015., a udruga je službeno registrirana u rujnu iste godine.

Ideja o osnivanju novog novinarskog društva kojeg bi sačinjavali hrvatski novinari koji se nisu uklapali u svjetonazorsku i interesnu strukturu dotadašnjeg novinarskog društva u Hrvatskoj te i oni koji su kao članovi u radu u i djelovanju tog društva prvenstveno prepoznavali aktivističku, a ne strukovnu potku dugo je tinjala u hrvatskom novinarskom prostoru.

Upravo zbog te ideje i na tom tragu 2012. je u Matici hrvatskoj održan inicijalni sastanak o osnivanju nove strukovne udruge. Na tu ideju vezali su se i  sukobi unutar HND-a koji su eskalirali 2015. godine što je dovelo do sinergijskog učinka između tih nezadovoljnih i onih koji nisu bili članovi, a kojima je zajedničko bilo što se nisu uklapali u svjetonazorsku i interesnu strukturu HND-a.

Te 2015. povod za osnivanje nove hrvatske novinarske udruge bili su izbori u najvećem ogranku Hrvatskog novinarskog društva (HND) na Hrvatskoj radio televiziji (HRT) na kojima je po mišljenju velikog broja tadašnjih članova HND-a, zaposlenika HRT-a, došlo do grubog kršenja Statuta i brojnih nepravilnosti u izbornoj proceduri. Među njima bilu su Jozo Barišić, Katja Kušec, Siniša Kovačić, Miro Branković, Mario Raguž i drugi.

Tijekom pripreme osnivačke skupštine HNiP-a, HRT-ovcima su se u lipnju pridružili slobodni novinari Marko Jurič, Marko Marković, Vladimir Milinović i Tomislav Držić koji su također imali ideju pokretanja novinarskog društva pod nazivom A.G. Matoš.

Na osnivačkoj Skupštini održanoj 2. srpnja 2015. u velikoj dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu okupila su se 23 novinara, a za ime nove novinarske udruge izabrano je „Hrvatski novinari i publicisti“ (HNiP) koje je predložio Hrvoje Juvančić. Izabrano je i privremeno vodstvo: za predsjednicu Katja Kušec, potpredsjednika Marko Jurič i tajnika Hrvoje Juvančić. Nakon toga pokrenut je postupak registracije HNiP-a koji je ostvaren u rujnu 2015.

U razdoblju do izborne Skupštine koja je održana nakon registracije Udruge – 4. studenoga 2015. HNiP je proširio članstvo na 45 novinara i publicista. Na toj je Skupštini izabrano vodstvo udruge na mandat od četiri godine.

Za predsjednika HNiP-a izabran je Siniša Kovačić, za potpredsjednicu Katja Kušec, a za tajnika Hrvoje Juvančić. Za predsjednika Etičkog povjerenstva izabran je Jure Vujić, za predsjednika Nadzornog odbora Ivan Blažičko, a za člana Tajništva Marko Jurič.

U svome predizbornom predstavljanju, Siniša Kovačić uz ostalo je istaknuo:

„Želja mi je prokazivati i boriti se protiv svih vrsta medijskih manipulacija i manipulacija u medijima koji su novinarstvo sveli na političko – ideološki ili tržišni aktivizam. Spreman sam zalagati se, u okvirima mogućeg , za svakog člana Udruge, neovisno u kojem mediju radi te poticati u javnosti društveni utjecaj novinara i ostalih medijskih djelatnika. Želim da zajedno gradimo čvrste temelje Udruge te da dokažemo i sebi i javnosti kako nas potiče želja za općim dobrom, razvojem profesije, podizanjem standarda te ulaganjem u znanja i vještine. Bez obzira što trenutačno nemamo nikakva financijska sredstva, dotacije i donacije, imamo potencijal koji je potreban društvu, ali je marginaliziran. Siguran sam da ćemo naći načina kako to promijeniti te kako se temama i djelovanjem nametnuti javnosti te steći potreban društveni utjecaj lišen aktivizma iz bilo kojeg centra moći”.

Kovačić je 3. ožujka 2016. zbog imenovanja na mjesto v.d. ravnatelja HRT-a dao ostavku na mjesto predsjednika HNiP-a , a za novu predsjednicu izabrana je Katja Kušec. Tu je dužnost obavljala do lipnja 2019. kada je dala ostavku zbog nespojivosti te funkcije s imenovanjem na novo radno mjesto u Agenciji za elektroničke medije.

Na redovitoj izbornoj Skupštini HNiP-a održanoj 21. studenoga 2019. za novog predsjednika HNiP-a na četverogodišnji mandat izabran je Krešimir Čokolić, za tajnicu Smiljana Škugor-Hrnčević, a za predsjednika Etičkog foruma Mislav Miholek.

Na godišnjoj Skupštini HNiP-a održanoj 22. i 23. listopada 2020. u tijela udruge izabrani su: za predsjednicu Nadzornog odbora Sanja Smiljanić, a za članove Nevenka Dujmović i Mirna Farkaš. Za članove Etičkog foruma izabrani su Davorka Gašparović i Ivo Kujundžić.