Skupština HNiP-a održana je 24. ožujka 2023. u prostorijama Matice hrvatske na adresi Strossmayerov trg 4, Zagreb s početkom u 15 sati i od tada do 15 sati 25. ožujka 2023. putem službenog e-maila HNiP-a kada je i službeno završila. Na Skupštini je u prostorijama Matice hrvatske nazočilo 12 članova HNiP-a, dok je 10 članova sudjelovalo putem službene e-mail adrese HNiP-a, nakon čega je potvrđen kvorum potreban za izglasavanje točaka dnevnog reda. Svi fizički nazočni, i kolege koji su na Skupštini sudjelovali putem e-maila glasovali su „za“ i jednoglasno prihvatili sve predložene točke dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda za Skupštinu HNiP-a:

..     Obraćanje predsjednika HNiP-a Krešimira Čokolića

  • Obrazloženje o financijskim izvješćima (2021., 2022.)
  • Izvješće o dodijeljenim nagradama HNiP-a u 2019. i 2020. te prijedlogu za nagrade u 2023.
  • Izvješće o provedenom projektu SPONA – suradnja s medijima hrvatske nacionalne manjine izvan RH i dodjeli nagrade „Bogdan Radica“ Radio duxu iz Tivta (projekt SPONA proveden je uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH 2020-2022.)
  • Informacija o projektu kojeg provodi Agencija za elektroničke medije fact check i mogućnosti da se HNiP javi na taj projekt.

Po završetku Skupštine održan je okrugli stol o stanju u hrvatskom medijskom prostoru s naglaskom na hrvatske identitete na kojem su panelisti bili Silvana Oruč-Ivoš, Matija Štahan  i Jakov Blagojević.

Otvarajući Skupštinu predsjednik HNiP-a Krešimir Čokolić zahvalio je svim kolegama na nazočnosti i sudjelovanju putem e-maila. Naglasivši kako nam je i pandemija COVID 19 onemogućila češću međusobnu komunikaciju, naveo je kako je tijekom proteklih dvije godine HNiP proveo projekt SPONA  uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. U okviru projekta ostvarena je suradnja s Radio duxom iz Tivta i na koncu dodijeljena „Nagrada Bogdan Radica“, hrvatskog novinara i publicista koji je  veliki dio svog života živio i radio u inozemstvu. Istaknuo je potporu članova HNiP-a u provedbi tog projekta među kojima i urednika Samostalnog odjela za Hrvate izvan RH  na HRT-u Ive Kujundžića. Ističući kako je u posljednje tri godine zaustavljena erozija članstva te da su primljeni i novi, ukazao je na potrebu češće komunikacije među članovima i u tom kontekstu naveo kako bi vrijeme do izborne skupštine (studeni 2024.) trebalo biti svojevrsno tranzicijsko razdoblje u kojem bi se privuklo i aktiviralo nove članove, prvenstveno iz redova mlađe generacije hrvatskih novinara i publicista.  Jedan od iskoraka u tom smjeru je i priprema za projekt fact checking s kojim se HNiP u suradnji s partnerima namjerava prijaviti na poziv Agencije za elektroničke medije. O projektu fact checking izvijestio je član HNiP-a Jakov Blagojević.

Financijska izvješća i izvješće o dodijeljenim nagradama članovima HNiP-a u 2019. i 2020. i pripremi za dodjelu u 2023. podnijela je Smiljana Škugor-Hrnčević. Ukupni prihodi u 2021. iznosili su 25.300 kuna (20.000 kn donacija za projekt SPONA, a ostatak od članarina. Ukupni rashodi iznosili su 7.045 kn, a odnosili su se na naknadu za platni promet, kamatu na depozit, računovodstvene usluge i naknadu za domenu web stranice. Financijska godina 2021. završena je s viškom u iznosu 18.255 kn. U slijedećoj 2022. godini sredstva od članarina iznosila su 5.300 kuna. Rashodi su iznosili 19.958 (provedba projekta SPONA, novčana nagrada Radio duxu, honorari,  naknada za platni promet, kamata na depozit, računovodstvene usluge, naknada za domenu). Na dan 31. 12. 2022. stanje na računu iznosilo je 3.571 kn.

Pod točkom razno članovi su se uključili u raspravu o projektu fact checking podržavajući inicijativu da se HNiP javi na natječaj.

Kako se Skupština odvijala u vrijeme dodjele Večernjakove ruže, HNiP čestita kolegici Tanji Baran na osvajanju „Ruže“ za emisiju „Purgeraj“ koja je proglašena najboljom radijskom emisijom.

Predsjednik HNiP-a Krešimir Čokolić, tajnica HNiP-a Smiljana Škugor-Hrnčević

U Zagrebu 26. ožujka 2023.

.