Projekt SPONA:

U okviru projekta SPONA kojega HNiP provodi uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH uspostavili smo suradnju s Radiom Dux s ciljem da se čuje glas autohtone hrvatske manjine u Crnoj Gori. O toj, u promicanju interesa Hrvata upornoj radiopostaji, donosimo informacije iz pera glavne i odgovorne urednice Tanje Grabić. Na stranicama HNiP-a objavljivat ćemo relevantne informacije – vijesti, osvrte, intervjuje koje objavljuje Radio Dux.

O Radiu Dux iz pera glavne i odgovorne urednice Tanje Grabić  

Kroz 12 godina rada, Radio Dux se afirmirao kao značajan lokalni medij, kojeg su prepoznali ne samo pripadnici hrvatske nacionalne manjine, već i svih drugih etničkih skupina na prostoru Boke kotorske. Kvalitetnom hrvatskom glazbom, raznolikim programskim sadržajima, a najviše njegovanjem i promidžbom kulture Hrvata našeg podneblja, postali smo prepoznatljivi, i ono što je naš primarni cilj svakodnevno njegujemo i promoviramo hrvatski jezik kako u programu, tako i na našem portalu.

Nevladina udruga Hrvatska krovna zajednica – „Dux Croatorum“ formirala je Radio Dux s misijom očuvanja nacionalnog identiteta hrvatskog naroda u Crnoj Gori i s tim u vezi, očuvanja kulturnih, jezičnih i drugih specifičnosti koje karakteriziraju našu nacionalnu skupinu na ovim prostorima.

Prvi predsjednik Hrvatske krovne zajednice „Dux Croatorum“ bio je Mato Krstović, nakon njega tu funkciju preuzima Zvonimir Deković, a sadašnji predsjednik Udruge je Adrijan Vuksanović.

U interesu promicanja i očuvanja svega što baštinimo kao autohtoni narod na ovim prostorima te ponovnog uspostavljanja pokidanih veza i stvaranja novih s matičnom državom, Radio Dux i portal www.radiodux.me su postali javni forum, prepoznatljivi kao radio hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori. Eksperimentalno emitiranje programa započeli smo 26. lipnja 2009. god. na frekvenciji 97,4 MHz, a od 2016. smo dostupni i na frekvenciji 100.8 MHz s lokacije Obosnik te pokrivamo područje cijele Boke (Tivat, Kotor, Herceg Novi), a putem Interneta dostupni smo svim zainteresiranim slušateljima. Službeno emitiranje planiranom programskom shemom otpočeli smo simbolično emisijom „Tragom Hrvata Boke i događaja“ 6. prosinca 2009. godine.

Pa ipak, jasno je da bismo i nadalje funkcionirali i napredovali, kako u kadrovskom, tako i u tehničkom smislu, potreban je stalni izvor financiranja, što je u biti naš glavni problem. Dux radio se sve ove godine financirao isključivo putem natječaja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore i Ureda za Hrvate izvan RH, točnije preko Veleposlanstva RH u CG. Vremenom su se naravno troškovi povećavali (u dijelu obveza prema institucijama u CG), a veći broj formiranih hrvatskih udruga značio je i raspodjelu novaca na više dijelova te su se sredstva za naš Radio smanjivala. Iako smo brojčano ograničeni trudimo se ispratiti sve događaje, koji su bitni za Hrvate, kao manjinu u Crnoj Gori.