Projekt SPONA: HNiP/Radio Dux

U Zagrebu je 16. studenoga održan 3. svjetski festival hrvatske književnosti na kojem su sudjelovali i predstavnici hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori. Predsjednik Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković istaknuo je da kultura Hrvata u Crnoj Gori traje više od jednog tisućljeća, a predsjednik Hrvatske građanske inicijative i književnik Adrijan Vuksanović kako su bokeljski Hrvati utemeljeni na kulturološkom pamćenju i opstaju zahvaljujući svojoj uronjenosti u transcedentno.

Etničko, kulturno i duhovno trajanje bokeljskih Hrvata ima pisanih potvrda u kamenu, na pergameni, što naš narod svrstava u zapadnoeuropsku civilizaciju. Bogatstvo kulturno-povijesnoga naslijeđa Boke obvezuje kako bi se sačuvala kultura pamćenja i sjećanja, ali i prenošenja na mlađe naraštaje, što jamči opstanak baštinika ove male zajednice. Ta mala zajednica čini manje od jedan posto pučanstva Crne Gore, a u svojim rukama ima 60 posto kulturne baštine crnogorske države. Boka Kotorska je etnički i duhovni prostor hrvatskoga naroda i nepresušno vrelo inspiracije i izvorište kulture, rekao je Deković.

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i književnik Adrijan Vuksanović istaknuo je kako su bokeljski Hrvati utemeljeni na kulturološkom pamćenju, a opstaju zahvaljujući svojoj uronjenosti u transcedentno. Naglasio je kako im, upravo oni koji ih niječu i pokušavaju zatirati njihovu opstojnost, pomažu da se izgrade kao narod.

Vuksanović je podsjetio i na kapitalne projekte pretiskavanjem Pontifikala i Kotorskoga misala, kao iznimno vrijednih sastavnica opće hrvatske kulture.

Filolog Domagoj Vidović napomenuo je kako se za Bokelje tvrdi da su poslavenjeni Romani te da do 20. stoljeća nisu znali da su Hrvati. Nasuprot tomu, povijesna vrela, npr. Kotorski misal pokazuju da su kotorski katolici nosili narodna imena i hrvatskom jeziku prilagođena kršćanska imena. Dodao je kako su prva potvrđena prezimena i danas živa upravo među bokeljskim Hrvatima katolicima.

Upozorio je i na stalno potkopavanje hrvatskoga identiteta i njegovih sastavnica te dodao kako nasuprot tomu nitko ne dovodi u pitanje sastavnice identiteta drugih naroda. Dok može biti razumljivo takvo propitivanje identiteta s protivničke strane, ocijenio je neprihvatljivim takvo potkopavanje od pripadnika vlastitoga naroda.

3. svjetski festival hrvatske književnosti održan je u Hrvatskoj kulturnoj zakladi u Zagrebu.