Poštovani gospodine Cvitanu,

Nakon što smo već u dva navrata dobili odbijenice Državnog odvjetništva RH, sada Vam se obraćamo i javno s istim, jednostavnim pitanjem na koje nismo uspjeli dobiti jasan odgovor, iako smo ga očekivali prema mjerodavnim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/2013. i 85/2015).

Naime, u dva dopisa poslana DORH-u (u travnju i lipnju 2016. , PPI-DO 4/16), postavili smo pitanje:

Zbog čega prema Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te o zastavi i  lenti predsjednika Republike Hrvatske nije automatski pokrenut postupak protivSrpskog narodnog vijeća, nakladnika tiskovine srpske nacionalne manjine „Novosti“, zbog objave uvredljivog prepjeva hrvatske himne pod nazivom “Lijepa naša haubico” 7. kolovoza 2015. godine? Objava stoji i dalje na web stranici izdavača.

U oba navrata, Vaša zamjenica odgovorila je složenim, a prema mišljenju pravnih stručnjaka, i spornim  pravnim formulacijama iz kojih je jedino jasno proizašlo da nam ta informacija neće biti dostavljena. No takav neodgovor ne želimo prihvatiti jer se radi o važnom pitanju koje zadire u ključni problem hrvatskog medijskog prostora – neravnopravno normativno i pravosudno postupanje prema svim sudionicima izvještajnog procesa.

Podsjećamo Vas da takva tekstualna konstrukcija objavljena u “Novostima” predstavlja Hrvate kao militarističke zločince i ubojice te time nanosi štetu ugledu Republike Hrvatske i izravno polarizira hrvatsko društvo (“Lijepa naša haubico, Oj ti švapska cijevi mila,Stare salve djedovino, Da bi vazda sve pobila!”). Prema tumačenjima neovisnih pravnih stručnjaka, ova tekstualna konstrukcija, s obzirom na odabranu formu prepjeva hrvatske himne, izlazi iz okvira satire i izravno krši Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te o zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske.  

Budući da držimo da je obveza državnih dužnosnika jasno i nedvosmisleno informirati građane o vlastitom radu,  zahtjevamo da nam kao prva osoba DORH-a odgovorite zbog čega nije po službenoj dužnosti pokrenut postupak protiv nakladnika tjednika “Novosti” – Srpskog narodnog vijeća, zbog objavljivanja teksta koji izravno izvrgava ruglu himnu RH “Lijepa naša domovino”, predstavljajući hrvatske građane kao zločince i ubojice?

Za Hrvatske novinare i publiciste,

Katja Kušec, predsjednica