Hrvatski  novinari i publicisti pozdravljaju stavljanje van snage „Etičkog  kodeksa o radu  i  ponašanju  zaposlenika  HRT-a“ i drže  kako  je to trebalo napraviti i prije, kao i pristupiti izradi novog Kodeksa.

Postojeći Kodeks, kojega  je koncipirala prethodna Uprava, služio je kao sredstvo za selektivno odstranjivanje politički  nepodobnih  novinara. Svojom neodređenošću, omogućavao je proizvoljno, dogovorno donošenje sankcija, pa je time bio i vrlo pogodno sredstvo za zastrašivanje nepodobnih zaposlenika HRTa.

Niti dosadašnje djelovanje Etičkog povjerenstva ne može se ocijeniti s prolaznom ocjenom. Ovo tijelo od najveće važnosti za novinarsku struku i civilizirano međuljudsko ophođenje, svoje je prosudbe donosilo površno, birokratski, bez ikakvog stručnog ili teorijskog utemeljenja. Povjerenstvo se je prečesto vodilo raznim partikularnim interesima, zato što sastav povjerenstva niti približno ne oslikava profesionalno etički i svjetonazorni pluralitet novinara i kreativnog osoblja HRTa. Također, prevelik broj članova povjerenstva ne uživa niti profesionalni niti moralni ugled unutar svojih radnih sredina, a za nekima se vuku i učestali prekršaji osnovnih radnih pravila i administrativnih procedura.

Stoga  Hrvatski  novinari i publicisti daju potporu sadašnjem vodstvu  HRT-a za uklanjanje nedemokratske i necivilizirane ostavštine, kao što i tražimo da sastav novog Etičkog povjerenstva odrazi svjetonazorni pluralitet novinara i kreativnog osoblja HRTa.