U skladu s Programskim načelima i etičkim smjernicama „Hrvatskih novinara i publicista“ (HNiP), Odbor za medijsko obrazovanje HNiP-a, oblikovao je radnu stipendiju za mladog diplomiranog novinara pod nazivom „Ivo Lončar“ (2016.).

Cilj ove radne stipendije je dvostruk: prije svega HNiP želi pomoći mladim kolegama na početku profesionalnog razvoja usvojiti najviše etičke standarde rada kroz praktičnu suradnju s doajenima hrvatskog novinarstva. Drugi razlog osnivanja stipendije je podizanje vidljivosti najmlađeg naraštaja novinara kroz medijske kanale koje će mu osigurati HNiP.

POZIV DIPLOMIRANIM NOVINARIMA DO 28 GODINA NA PRIJAVU ZA RADNU STIPENDIJU “IVO LONČAR”

za 2016. godinu

članak 1.
Hrvatski novinari i publicisti će od 1. 5. 2016. do 31. 7. 2016. te od 1. 9. 2016. do 31. 12. 2016. stipendirati mladog novinara/ku s 500,00 kn mjesečno, a u ukupnom iznosu od 3.500,00 kn neto u svrhu dodatne stručne poduke i promocije najmlađe generacije novinara u javnosti.

članak 2.
Obaveza stipendista/ice je jednom tjedno na stranici www.dizajntest.hnip.hr objaviti najzanimljiviji medijski događaj tjedna prikazan poveznicama iz najmanje tri motrišta, te napisati kritički osvrt na medijsko prikazivanje događaja, dužine 2700 – 3600 znakova (jedna i pol do dvije kartice teksta).

članak 3.
Stipendisti mogu biti hrvatski državljani, diplomirani novinari do 28 godina starosti u trenutku prijave na natječaj, a koji zadovoljavaju uvjet da su:
a). prvostupnici sa završenim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim trogodišnjim studijem novinarstva,
b). prvostupnici/magistri nakon završenog diplomskog stručnog ili sveučilišnog petogodišnjeg studija novinarstva.

članak 4.
Stipendist će biti izabran na osnovi prijave na mail hnip@dizajntest.hnip.hr uz koju treba priložiti životopis u obliku motivacijskog pisma (do 1800 znakova), kratki esej (do 3600 znakova) s temom: “Što vidim kao najveći problem novinarstva i medija u suvremenoj Hrvatskoj” s primjerom slučaja koji oslikava problem, presliku osobne iskaznice te presliku diplome.

članak 5.
Rok za prijavu je 15. travnja 2016.

članak 6.
Odluku o stipendistu donijeti će Povjerenstvo za dodjelu radnih stipendija Ivo Lončar.