hnip iziborna skupština, Siniša Kovačić, Hrvoje Juvančić, Katja Kušec, Marko Jurič, Zorislav Lukića